საბავშვო კოლექცია – Carolina Herrera (ნაწილი–1)

Carolina Herrera

გაზაფხული–ზაფხულის საბავშვო კოლექცია
gazafxuli-zafxulis sabavshvo koleqcia axali modelebi

"Pronovias" - საპატარძლო კაბები (ნაწილი–2)

"Pronovias"

საპატარძლო კაბების ზამთრის კოლექცია
sapatardzlo kabebis zamtris koleqcia axali moduri kabebi

"Pronovias" - საპატარძლო კაბები (ნაწილი–1)

"Pronovias"

საპატარძლო კაბების ზამთრის კოლექცია
sapatardzlo kabebis zamtris koleqcia axali moduri kabebi


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE