მოდური ფეხსაცმელი საქმიანი ქალბატონებისთვის (ნაწილი 2)
2012 წლის ფეხსაცმლის კოლექცია ქალბატონებისათვის

moduri axali fexsacmeli qalbatonebisatvis magal quslze baletkebi

მოდური ფეხსაცმელი საქმიანი ქალბატონებისთვის (ნაწილი 1)
2012 წლის ფეხსაცმლის კოლექცია ქალბატონებისათვის
moduri axali fexsacmeli qalbatonebisatvis magal quslze baletkebi

"Mango" 2012 – შარვლები / შორტები (ნაწილი 2)

"Mango"

2012 წლის გაზაფხული-ზაფხულის კოლექცია
gazafxuli zafxulis koleqcia sharvlebi shortebi