მასაჟი აპარატით (მასაჟის მეთოდები)

მასაჟის ჩატარების ბევრი საშუალებაა გამოგონებული. ერთ-ერთი ასეთია მასაჟი აპარატის გამოყენებით, რასაც რამდენიმე ხარვეზი გააჩნია: იგი საშუალებას არ აძლევს მასაჟისტს, სხეულის დასამუშავებელი ნაწილის ქსოვილები შეიგრძნოს; გარდა ამისა, ვერ ხერხდება რიგი მეთოდების გამოყენება. ამის გამო, მოცემულ მეთოდს იყენებენ, როგორც ხელით მასაჟის დამატებით საშუალებას. მასაჟისტები თავიანთ პრაქტიკაში ყველაზე ხშირად მიმართავენ: ვიბრომასაჟს, პნევნომასაჟს (ვაკუუმურ მასაჟს) და ჰიდრომასაჟს.აპარატის დახმარებით ყველაზე მეტად ახორციელებენ ვიბრაციულ მეთოდებს, რადგან ხელით ხანგრძლივი ვიბრაციის გაკეთება შეუძლებელია. საამისოდ გამოიყენება ვიბრაციული აპარატები.
masaji aparatis daxmarebit vibromasaji

ურთიერთაღმდგენი მასაჟი (მასაჟის ფორმები)

ამ მეთოდის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ ორი ადამიანი ერთმანეთის მასირებას ახდენს რიგ-რიგობით, მასაჟის ძირითადი მეთოდების გამოყენებით. ურთიერთმასაჟს იყენებენ: საუნაში, ტურისტულ მოგზაურობებში, ყოველდღიურ ცხოვრებაში, საწარმოებში და ასე შემდეგ. ურთიერთმასაჟი ატარებენ ხელითაც და სპეციალური აპარატის გამოყენებითაც. ის შეიძლება იყო საერთოც და ლოკალურიც. ლოკალური მასაჟის დროს სხეულის ყველაზე დაღლილი, ყველაზე დაძაბული ნაწილებისა და კუნთების მასირებას ახდენენ.

დიდი ფიზიკური დატვირთვის შემდეგ, იყენებენ საერთო აღმდგენ მასაჟს. ურთიერთმასაჟის პროცედურა დაახლოებით 10–15 წუთს გრძელდება. ისეთი ხერხების გამოყენება, როგორებიცაა: წყვეტილი ვიბრაცია, ხელის დარტყმა, ე.წ. კეპვა და მტვრევა, ამაღლებს ვენურ წნევას და კუნთების ტონუსს. ამიტომ მათი გამოყენება ურთიერთ აღმდგენი მასაჟის დროს რეკომენდებული არაა.
urtiertagmdgeni masaji ori adamiani ertmanets uketebs masajs

მასაჟი ერთდროულად ორი მასაჟისტის დახმარებით (მასაჟის ფორმები)

მასაჟს, ერთდროულად ორი მასაჟისტის დახმარებით იტარებენ: დილის ტანვარჯიშის შემდეგ, საუნაში, სპორტული შეჯიბრის წინ და მის შემდეგ, ასევე სპორტული ვარჯიშის წინ და მის შემდეგ. ორთა მასაჟი რეკომენდებული არაა ზოგიერთი დაავადებისა და ტრავმის დროს, კერძოდ: ხერხემლის ტრავმის, გავა–წელის სარტყლის რადიკულიტების, დამბლის, ასთმის, ქრონიკული პნევმონიისა და ფილტვების სხვა დაავადებების, გასტრიტის, კოლიტის, ქოლეცისტიტების და სხვა დაავადებების შემთხვევაში.

მასაჟის ამ ფორმას იმისთვის იყენებენ, რომ შეამცირონ მასაჟის სეანსის დრო. ორთა მასაჟს ორი მასაჟისტი ატარებს. ყველაზე ხშირად იგი ხორციელდება არა მანუალური მეთოდით (ანუ ხელებით), არამედ ვაკუუმის ან ვიბრაციული აპარატის მეშვეობით. იმ დროს, როდესაც ერთი მასაჟისტი ამუშავებს ზურგს, მეორე მასაჟს აკეთებს ქვედა კიდურების უკანა ზედაპირზე. ამის შემდეგ, პირველი მასაჟისტი ჯერ ამუშავებს გულ–მკერდსა და ხელებს, მერე იწყებს მუცლის მასირებას.

ორთა მასაჟის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია პაციენტის სქესზე, ასაკზე, წონასა და ჯანმრთელობის საერთო მდგომარეობაზე. ზოგადად, ორთა მასაჟი 5–8 წუთს გრძელდება.
masaji ertdroulad ori masajistis daxmarebit

სხეულის თვითმასაჟი (მასაჟის ფორმები)

სხეულის თვითმასაჟი - ეს მასაჟის ისეთი ფორმაა, რომლის დროსაც ადამიანი თავად იმუშავებს სხეულის ამა თუ იმ ადგილს. თვითმასაჟი ყველაზე ხშირად გამოიყენება: დილის გამამხნევებელი ვარჯიშების შემდეგ, აბაზანაში, სხეულის დაზიანებისას ან ტკივილების დროს, სპორტში. ეს იმ შემთხვევაში ხდება, როდესაც ადამიანს საშუალება არ აქვს, პროფესიონალი მასაჟისტის მომსახურებით ისარგებლოს.

თვითმასაჟი შეიძლება ჩავიტაროთ აბაზანაში, შხაპის ქვეშ. ამ პროცესში გამოიყენება მასაჟის ძირითადი ხერხები: ხელის გადასმა, დაზელა, დაჭიმვა, კანის დარბილება და ვიბრაცია.
sxeulis tvit masaji masaji shxapis qvesh kanis darbileba vibracia

მკლავის და მტევნის მასაჟი (მასაჟის ფორმები)

ლოკალური მასაჟის შემთხვევაში მუშავდება სხეულის ცალკეული ნაწილები, მაგალითად – ხელი, კისერი, ზურგი, ფეხი და ა.შ. აუცილებლობის შემთხვევაში, მუშავდება ცალკეული კუნთებიც კი, მყესები, სისხლძარღვები და სხვა. ლოკალური მასაჟის ჩატარების დრო დამოკიდებულია იმაზე, სხეულის რა ნაწილზე კეთდება მასაჟი. ასეთი მასაჟი გრძელდება მინიმუმ სამ წუთს და მაქსიმუმ 25 წუთს. ლოკალური მასაჟის შემთხვევაში გამოიყენება იგივე ხერხები და იმავე თანმიმდევრობით, როგორც საერთო მასაჟის შემთხვევაში.

ლოკალური მასაჟი იწყება ზემოთ განლაგებული სხეულის ნაწილიდან. მაგალითად, თუ მასაჟი ხელზე უნდა გაკეთდეს, მას აუცილებლად იწყებენ მხრიდან (ჯერ ამუშავებენ ხელის შიდა ზედაპირს, შემდეგ ზედა ზედაპირს). ამის შემდეგ, გადადიან იდაყვზე, წინამხარზე, ხელის მტევანზე, ბოლოს კი – თითებზე.

ხელის მტევნის ლოკალურ მასაჟს იწყებენ წინამხრიდან. ეს მასაჟი 1 წუთს გრძელდება, მხოლოდ ამის შემდეგ გადადიან მტევანზე.

ყველაზე ხშირად ამ სახის მასაჟს თვითონ მასაჟისტი ასრულებს. ასევე შეიძლება გაკეთდეს ე.წ. ურთიერთმასაჟი, ანდა თვითმასაჟი.
xelis da mtevnis masaji titebis masaji

მასაჟი საერთო (მასაჟის ფორმები)

მასაჟის გაკეთების ხანგრძლივობა დამოკიდებულია იმაზე, რა სახის მასაჟი კეთდება, ასევე – ადამიანის სხეულის წონაზე, მის ასაკზე, სქესსა და სხვა თავისებურებებზე. მასაჟს, რომლის გაკეთების დროსაც მთელი სხეული მუშავდება, საერთო მასაჟი ეწოდება. საერთო მასაჟის გაკეთების დროს აუცილებელია მასაჟის ხერხების თანმიმდევრობის ზუსტი დაცვა. თავიდან სრულდება ხელის პერიოდული გადასმა, შემდეგ დაჭიმვა, დაზელვა, ამის შემდეგ კი დარბილება და ვიბრაციის ხერხები გამოიყენება. პროცედურა მთავრდება ე.წ. ხელის პერიოდული გადასმით.

როგორც წესი, მასაჟს იწყებენ სხეულის მოზრდილი ნაწილებიდან და მსხვილი კუნთებიდან. ამიტომ, უკეთესია, თუ მასაჟს დავიწყებთ ზურგითა და ბეჭებით. შემდეგ გადავდივართ კისერსა და ხელებზე. მოსახერხებელია, თუ კისერსა და ზურგს ცალ–ცალკე დავამუშავებთ. მარცხენა და მარჯვენა ხელებიც ცალ–ცალკე მუშავდება. ამის შემდეგ მასაჟი კეთდება მენჯის არეში, დუნდულებსა და გვერდებზე. ამ მონაკვეთების დამუშავების შემდეგ, გადადიან მუხლებზე, ფეხის კუნთებზე, ქუსლის მყესებზე, ტერფებზე.
masaji mtel sxeulze zurgis masaji mxrebis masaji mkerdis masaji

მასაჟი კოსმეტიკური (მასაჟის სახეები და კლასიფიკაცია)

ლოკალური ხასიათისაა მასაჟის ეს სახეობა. იგი გამოიყენება ნორმალური კანის მოსავლელად. მისი მიზანია, კანი დაიცვას ნაადრევი დაბერებისგან და შეავსოს ის, რაც კოსმეტიკური საშუალებებით ვერ ხერხდება. დაიცვას კანი სხვადასხვა დაავადებისგან. არსებობს სამი სახის კოსმეტიკური მასაჟი: ჰიგიენური (პროფილაქტიკური), სამკურნალო და პლასტიკური. პროფილაქტიკურ მასაჟს აკეთებენ იმისთვის, რათა კანი დაიცვან დაჭკნობისგან, გამოშრობისგან და გააუმჯობესოს მისი საერთო მდგომარეობა.

სამკურნალო მასაჟი კანს აშორებს ნაოჭებს, ნაკეცებს და ზედმეტ ცხიმდაგროვებას. პლასტიკური მასაჟი განკუთვნილია ხანდაზმული ადამიანებისთვის, რომელთაც კანი ურბილდებათ და კარგავს ელასტიკურობას. ასეთ მასაჟს უკეთებენ ახალგაზრდებსაც, რომელთაც სახეზე ნაადრევად უჩნდებათ ნაოჭები ან ღრმა ნაკეცები. კლინიკურ–ექსპერიმენტული გამოკვლევებით დამტკიცებულია, რომ მასაჟის წარმატებით გაკეთებისთვის აუცილებელია, სწორი წარმოდგენა გვქონდეს კანის მდგომარეობასა და მასაჟის ხერხების სპეციფიკაზე. ამავე დროს, ტრავმებისა და დაავადებების შემთხვევაში, მასაჟისტმა აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს ორგანიზმში მიმდინარე პათოფიზიოლოგიური პროცესები, რათა პროცედურების დროს გაუთვალისწინებელი პრობლემები არ შეუქმნას ადამიანს.
masaji kosmetikuri naochebis sawinaagmdego

თაფლიანი წყალი – ნიღაბი თმისთვის ( თმის მოვლა )

nigmebi tmisatvis tmis movla saxlis pirobebshi rchevebi dazianebuli tmebi mshrali tma dazianebuli rchvebi nebismieri tmistvis
1. თაფლიანი წყალი არის მშვენიერი საშუალება თმის ბოლოების გასამაგრებლად. თბილი წყლით სავსე ჭიქაში, უმჯობესია ადუღებულში, ჩაასხით 2 ჩაის კოვზი თაფლი. თმა ჩაიწანით და გაშვებული ბოლოები ჩადეთ თაფლიან წყალში 10 წუთის მანძილზე. შემდეგ გაიშალეთ თმა და დაივარცხნეთ.

თმის მოვლა სახლის პირობებში ( რჩევები ნებისმიერი თმისთვის )

tmis movla saxlis pirobebshi rchevebi dazianebuli tmebi mshrali tma dazianebuli rchvebi nebismieri tmistvis
ლამაზი თმა – ქალის ყველაზე ძვირფასი სამკაულია. თმის ბზინვარება და სიჯანსაღე ძალზედ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. გავეცნოთ რამოდენიმე რჩევას თმის მოვლასთან დაკავშირებით.

▶ თმის დაბანა არ შეიძლება ცხელი წყლით, მაგრამ ცივი წყალიც უნდა ავიცილოთ თავიდან. თმის დაბანისას წყალი უნდა იყოს ნელ-თბილი და არ უნდა გამოიწვიოს დისკომფორტი.


დემი მურის დიეტა

demi muris dieta dieta gatvlilia 8 dgeze tanis movla tavis movla wonashi dakleba zedmeti cona
დემი მურის დიეტა

ჰოლივუდის ვარსკვლავის დიეტის საფუძველია დაუმუშავებელი პროდუქტისგან მომზადებული საკვები: დაახლოვებით 75% – უმი, დანარჩენი 25% – ოდნავ შემთბარი.Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE