რამდენად კმაყოფილი ხართ ქორწინებით? (ტესტი)

მოცემული კითხვარის მიხედვით ჩატარებულმა კვლევამ საშუალება მოგვცა, დაგვენახა როგორია მოზრდილი ადამიანის საერთო ემოციონალური და მორალურ-ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, რომელზეც, თავის მხრივ, დამოკიდებულია ამ ადამიანის ურთიერთობა შვილებთან.
ramdenad kmayofili xart qorwinebit testi psixologia psiqologiuri psikologiuri


testi qorwineba ტესტი ქორწინება

ადვილია თქვენთან ცხოვრება? (ტესტი)

ყველა ჩვენთაგანს აქვს ხასიათის ისეთი თვისებები, რომელთან შეგუებაც სხვა ადამიანებს უჭირთ. ამ ტესტის საშუალებით თქვენ გაიგებთ, რამდენად ადვილია თქვენთან ცხოვრება და თქვენ თვითონ როგორ აღიქვამთ სხვის ნაკლს.
advilia tkventan cxovreba psikologiuri testi psixologiuri psiqologiuri


ხართ თუ არა გულწრფელები (ტესტი)

შეკითხვებს უნდა უპასუხოთ "კი" ან "არა".

1. გშურთ თუ არა მდიდარი ადამიანების?

2. გძულთ თუ არა რომელიმე თქვენი ნათესავი

xart tu ara gulwrfelebi testi psikologiuri testi psixologiuri psiqologiuri

შეგიძლიათ შთაბეჭდილების მოხდენა სხვა ადამიანებზე? (ტესტი)

ადამიანების ორი კატეგორია არსებობს: ერთი ნაწილი სხვებთან ურთიერთობისას მუდმივად დადებითი შთაბეჭდილების მოხდენას ცდილობს, მეორე კი – ტავს ზედმეტად არ იწუხებს და „ბუნებრიობას“ ამჯობინებს. თქვენ რომელ კატეგორიას მიეკუთვნებით?

shtabechdilebis moxdeba sxvebze testi pfsikologiuri testi psixologia psiqologia

როგორი სიყვარული შეგიძლიათ? (ტესტი)

ჩვენ ყველას შეგვიძლია სიყვარული, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ერთნაირად გვიყვარს. თანამედროვე ფსიქოლოგები გამოყოფენ ექვსი სახის სიყვარულს: ეროსი, თამაში, დაგროვება, პრაგმა, მანია, აგაფე. ამ ტესტის საშუალებით თქვენ გაიგებთ 6–იდან , რომელი სახის სიყვარული შეგიძლიათ.

fsiqologiiuri testi psikologiuri psixologiuri testi rogorisiyvaruli shegidzliat

თხელი თმის მოვლა (თმის მოვლა)

შეარჩიეთ თმის მოვლის ისეთი საშუალებები, რომლებიც ხელს უწყობს მისი მოცულობის გაზრდას: შამპუნიც, ბალზამიც, ლაკიც და საღებავიც უნდა შეიცავდეს იმ სპეციალურ კომპონენტებს, მოცულობას რომ უზრდის თმის თითოეულ ღერს.
txeli tmis movla tavis movla varcxniloba silamaze janrmteloba