სექსი ყველაზე გავრცელებული ფიზიკური სავარჯიშოა

როგორც ბრიტანულმა კვლევამ აჩვენა, მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებული ფიზიკური სავარჯიშო სექსია. სწორედ სექსის მეშვეობით ინარჩუნებენ ადამიანები ტანადობას და სტაბილურ წონას.

გამოკითხვაში მონაწილეობა 2000-მდე ადამიანმა მიიღო. ყოველმა მეხუთემ განაცხადა, რომ სექსი ერთადერთი ფიზიკური სავარჯიშოა მათ ცხოვრებაში.

რამდენ ხანს შეუძლია მამაკაცს იცხოვროს სექსის გარეშე?

ჩატარდა გამოკითხვა თემაზე, რამდენ ხანს შეუძლიათ გაძლონ მამაკაცებმა სექსის გარეშე. აღმოჩნდა, რომ საშუალოსტატისტიკურად ძლიერი სქესის წარმომადგენლებს სექსის გარეშე შეუძლიათ გაძლონ მხოლოდ რამდენიმე კვირა.


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE