ტესტი: რომელი სქესის ტვინი გაქვთ – ქალის თუ მამაკაცის?

ტესტი: რომელი სქესის ტვინი გაქვთ – ქალის თუ მამაკაცის?
testi romeli sqesis tvini gaqvt qalis tu mamakacis

აქვთ თუ არა მამაკაცებს რეალური ბერკეტები ჩვენი ლოგიკის საწინააღმდეგოდ? "ქალები ამას ვერ გაიგებთ", "ქალის საქმე არ არის!" - მსგავს ფრაზებს ალბათ ყოველდღიურად ვისმენთ შინ - ქმრისგან და სამსახურში - კოლეგებისგან... რამდენად სამართლიანია ეს ყველაფერი?


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE