ათი ცხოვრებისეული ფრაზა ოთარ ჭილაძისგან

ადამიანი სინდისია, სინდისის გარდა, რაც არ უნდა წაართვა, მაინც ადამიანი იქნება. სიკვდილის მერეც ადამიანისგან მარტო სინდისი რჩება. სინდისი იგივე სულია ადამიანისა, ანუ სული იგივე სინდისია. აქედან შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ თუ კი რამე ყოფილა, სინდისი ყოფილა უკვდავი.ცნობილი გამონათქვამები საინტერესო ფრაზები ოთარ ჭილაძე cnobili gamonatqvamebi saintereso frazebi otar chiladze

ლომისობის დღესასწაული - ტრადიციები და ლეგენდები

ლეგენდა მოგვითხრობს: XIII საუკუნეში ჩვენს სამშობლოს საშინელი განსაცდელი დაატყდა თავს. ხვარაზმელების ლაშქარი, რომელსაც ჯალალ-ედ-დინი სარდლობდა, ორგზის შემოესია ქვეყანას. მტერმა მაშინ არაგვის ხეობაც დაარბია და 7000 არაგველი ტყვედ წაასხა.saintereso lomisoba istoria tradicia legenda საინტერესო ლომისობა ისტორია ტრადიცია ლეგენდა


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE