როგორ მივხვდეთ, რომ კაცი გვღალატობს, მისი ზოდიაქოს ნიშნით?სა­ინ­ტე­რე­სოა რამ­დე­ნად გან­სხვა­ვე­ბუ­ლად ვგე­ბუ­ლობთ იდენ­ტურ ცნე­ბებს, რო­გორ ეს­მით "ძლი­ე­რი სქე­სის" წარ­მო­მად­გენ­ლებს ერ­თგუ­ლე­ბაა? არ­სე­ბო­ბენ კი ერ­თგუ­ლი მა­მა­კა­ცე­ბი ? გა­ვი­გოთ რა თვი­სე­ბე­ბით შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­ვა­აშ­კა­რა­ოთ მო­ღა­ლა­ტე მა­მა­კა­ცე­ბი, მათი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის მი­ხედ­ვით.

ვერ­ძი

ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნის ქვეშ და­ბა­დე­ბულ მა­მა­კა­ცე­ბის შე­სა­ხებ ღა­ლატს იშ­ვი­ა­თად თუ გა­ი­გებთ, თუმ­ცა გა­მო­ნაკ­ლი­სი შემ­თხვე­ვე­ბიც არ­სე­ბობს . რო­გორ უნდა მივ­ხვდეთ, რომ ვერ­ძი გვღა­ლა­ტობს? ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ მის ქცე­ვას, როცა ის აღარ გა­ნე­ბივ­რებთ მზრუნ­ვე­ლო­ბით და ამ­ჩნევთ რომ გულ­წრფე­ლი არ არის, დროა ჩა­უ­საფ­რდეთ და გულხდილ სა­უ­ბარ­ში გა­მო­იწ­ვი­ოთ. დიდი ძი­ე­ბა არც დაგ­ჭირ­დე­ბათ, ვერძს არ ახა­სი­ა­თებს ღა­ლა­ტის სა­ი­დუმ­ლოდ შე­ნახ­ვა და მა­ლე­ვე გა­მო­ამ­ჟღავ­ნებს თავს.

კურო

კურო,რო­გორც ქალი ასე­ვე მა­მა­კა­ცი საკ­მა­ოდ ეჭ­ვი­ა­ნია, ღა­ლა­ტის პირ­ვე­ლი­ვე მი­მა­ნიშ­ნე­ბე­ლიც მისი ინ­დი­ფე­რენ­ტუ­ლო­ბაა. როცა აღარ არის და­ა­ინ­ტერ­სე­ბუ­ლი, რო­გორ გა­ა­ტა­რეთ დღე, თავს არი­დებს თქვენ­თან კონ­ტაქტს,არ გი­ზი­ა­რებთ ფიქ­რებს და არ ცდი­ლობს თქვენს მო­ხიბ­ვლას - ასეთ შემ­თხვე­ვებ­ში ერ­თგუ­ლი კუ­როც კი შე­იძ­ლე­ბა გღა­ლა­ტობ­დეთ.

ტყუ­პი

ტყუ­პი მა­მა­კა­ცი, ყო­ველ­თვის ორ­ჭო­ფობს პარტნი­ო­რის შერ­ჩე­ვი­სას და მისი ეს თვი­სე­ბა უმე­ტეს შემ­თხვე­ვებ­ში თა­ნა­ცხოვ­რე­ბის დრო­საც თან სდევს ოჯახს. მა­შინ, როცა მისი ხა­სი­ა­თი უჩ­ვე­უ­ლოდ სტა­ბი­ლუ­რი ხდე­ბა, აღარ გკვირ­ვებთ მისი არა­ორ­დი­ნა­ლუ­რო­ბი­თა და სრუ­ლიდ მო­უ­ლოდ­ნე­ლად და­სე­რი­ო­ზულ­და, საქ­მე ღა­ლატ­თან გაქვთ.

კირჩხი­ბი

კირჩხი­ბი კაცი იდე­ა­ლუ­რი მე­ო­ჯა­ხი, მე­უღ­ლე და მა­მაა. თუ ის ყუ­რა­დღე­ბას აღარ გაქ­ცევთ, სახ­ლში მოს­ვლას სამ­სა­უხრში დარ­ჩე­ნა და მუ­შა­ო­ბა ურ­ჩევ­ნია ან გული მე­გობ­რე­ბის­კენ მი­უ­წევს, ნაც­ვლად იმი­სა, რომ თქვენთნ ერ­თად გა­ა­ტა­როს დრო, დიდი ალ­ბა­თო­ბი­ით გღა­ლა­ტობთ.

ლომი

მან­დი­ლოს­ნე­ბო! მო­ღა­ლა­ტე ლო­მის გა­მო­აშ­კა­რა­ვე­ბა ძა­ლი­ან მარ­ტი­ვია. თუ თქვე­ნი პარტნი­ო­რი "მე­ფუ­რად" აღარ ზრუ­ნავს თქვენ­ზე, არ ცდი­ლობს ლა­მა­ზი ტან­საც­მე­ლით თავი მო­გა­წო­ნოთ და კრი­ტი­ქის ქარ­ცე­ცხლში გა­ტა­რებთ - ეს ღა­ლა­ტის მო­მას­წა­ვე­ბე­ლია. ლო­მებს ძა­ლი­ან უყ­ვართ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში თა­ვი­ან­თი მე­ო­რე ნა­ხევ­რის წარ­მო­ჩე­ნა თუ აღარ­სად მიჰ­ყავ­ხართ და ცდი­ლობს დაგ­მა­ლოთ, ალ­ბათ, მისი გული სხვამ მო­ი­პა­რა.

ქალ­წუ­ლი

ნაკ­ლებ­სა­ვა­რა­უ­დოა, რომ ქალ­წულ­მა გი­ღა­ლა­ტოთ, მისი გო­ნე­ბა ყო­ველ­თვის სამ­სა­ხუ­რი­თა და ოჯა­ხით იქ­ნე­ბა "და­კა­ვე­ბუ­ლი". გან­ქორწნე­ბის ალ­ბა­თო­ბა ძა­ლი­ან მცი­რეა. მაგ­რამ, თუ სას­წა­უ­ლი მოხ­და და მან მა­ინც გა­ი­ჩი­ნა საყ­ვა­რე­ლი, იმ­დე­ნად ოს­ტა­ტუ­რად და­მა­ლავს თა­ვის სა­ი­დუმ­ლოს, რომ ნამ­დვლ გა­მომ­ძი­ებ­ლად უნდა იქ­ცეთ, ღა­ლა­ტის გა­მო­სა­აშ­კა­რა­ვებ­ლად.

სას­წო­რი

სას­წო­რი ღა­ლა­ტის მალ­ვის ოს­ტა­ტია. ის არ და­ი­შუ­რებს დროს, იდე­ა­ლუ­რი ტყუ­ი­ლე­ბის მო­სა­გო­ნებ­ლად და სი­ტუ­ა­ცი­ის ლა­მა­ზად შე­სა­ფუ­თად. თუ ეს კაცი ალერ­სი­ა­ნი და ხა­ლი­სი­ა­ნი აღარ არის, შეშ­ფო­თე­ბის დროა. თუმ­ცა, არ­სე­ბობს მე­ო­რე ვა­რი­ან­ტიც - როცა სას­წო­რი იდე­ა­ლუ­რად გექ­ცე­ვათ, მაგ­რამ გღა­ლა­ტობთ და მისი ყო­ფი­ლი საყ­ვარ­ლე­ბის ის­ტო­რი­ებს მოგ­ვი­ა­ნე­ბით, წლე­ბის შემ­დეგ იგებთ.

მო­რი­ე­ლი

რთუ­ლია მო­რი­ე­ლის ცო­ლო­ბა. თუ დღეს დიდი თა­ი­გუ­ლით და­გა­ჯილ­დო­ებთ, ხვალ, მო­უ­ლოდ­ნე­ლად, მის­მა სი­ცი­ვემ და უხე­შო­ბამ დეპ­რე­სი­ა­ში შე­იძ­ლე­ბა ჩა­გაგ­დოთ. თუ ის პა­სუ­ხის­ხმებ­ლო­ბას თა­ვი­დან იცი­ლებს, აღარ გის­მენთ, თქვენს რჩე­ვებს უყუ­რა­დღე­ბოდ ტო­ვებს და ასა­ი­დუმ­ლო­ებს პი­რად სივ­რცეს: ადებს ბლოკს მო­ბი­ლურს, არ გა­კა­რებთ თა­ვის სო­ცი­ა­ლურ ქსელს, არ გაფრ­თხი­ლებთ რო­დის და სად მი­დის - გღ­ლა­ტობთ.

მშვილ­დო­სა­ნი

მშვილ­დო­სა­ნი მა­მა­კა­ცი ყო­ველ­თვის ცდი­ლობს სა­ინ­ტე­რე­სო თე­მა­ზე სა­უ­ბარ­ში აგი­ყო­ლი­ოთ, უყ­ვართ სე­ირ­ნო­ბა და საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ერ­თად გან­მარ­ტო­ე­ბა. ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნის ქვეშ და­ბა­დე­ბუ­ლი მა­მა­კა­ცი რო­მან­ტი­კას ივი­წყებს? ეს ღა­ლა­ტის პირ­და­პი­რი მი­მა­ნიშ­ნე­ბე­ლია. ხში­რია შემ­თხვე­ვა, როცა ღა­ლატს მე­გო­ბარს უმ­ხელს.ასე რომ თუ თქვენს მე­უღ­ლეს უჩ­ვე­უ­ლი ქცე­ვებს შე­ნიშ­ნავთ თა­მა­მად შე­გიძ­ლი­ათ ეს­ტუმ­როთ მის მე­გო­ბარს.

თხის რქა

თხის რქის გა­მომ­ჟღავ­ნე­ბას შერ­ლოკ ჰომ­სო­ბა არ სჭირ­დე­ბა. ის საკ­მა­ოდ ჯი­უ­ტია და ისე დგამს მცდარ ნა­ბი­ჯებს,რომ სა­კუ­თარ თავს თვი­თონ­ვე ააშ­კა­რა­ვებს. თუ თხის რქა ზედ­მე­ტად დაბ­ნე­უ­ლია - ეს ღა­ლა­ტის ნი­შა­ნია. თხის რქებს სჯე­რათ, რომ მე­უღ­ლე გა­უ­გებს და ღა­ლატს აპა­ტი­ებს.

მერ­წყუ­ლი

მერ­წყუ­ლე­ბი ძა­ლი­ან პირ­და­პი­რე­ბი არი­ან. გა­მო­ძი­ე­ბა არ სჭირ­დე­ბა, პირ­და­პირ მოვა და გე­ტყვით, რომ სხვა შე­უყ­ვარ­და. მაგ­რამ სა­ნამ კარ­გად აწონ-და­წო­ნის შექ­მნილ სი­ტუ­ა­ცი­ას, შე­გიძ­ლი­ათ და­ას­წროთ და შე­ი­ტოთ მისი სა­ი­დუმ­ლო. ეს კაცი გღა­ლა­ტობთ, მა­შინ როცა არ ცდი­ლობს ოჯა­ხურ საქ­მე­ებ­ში ჩარ­თვას და მუდ­მი­ვად ბორ­გავს.

თევ­ზე­ბი

თევ­ზე­ბი ძა­ლი­ან რო­მან­ტი­კუ­ლე­ბი არი­ან. თით­ქმის არას­დროს არ მა­ლა­ვენ თა­ვი­ანთ გრძნო­ბებს. ყო­ველ­თვის ცდი­ლო­ბენ, რომ ქცე­ვით და­ამ­ტკი­ცონ საყ­ვა­რე­ლი ქა­ლი­სად­მი გულ­წრფე­ლი სიყ­ვა­რუ­ლი. სწო­რედ ამი­ტომ მო­ღა­ლა­ტე თევ­ზი მა­მა­კა­ცის გა­მო­აშ­კა­რა­ვე­ბა ძა­ლი­ან მარ­ტი­ვია. ისი­ნი ღა­ლა­ტო­ბენ მა­შინ როცა, თა­ვი­ანთ ჩვე­ულ ქცე­ვას ივი­წყე­ბენ და აღარ აბედ­ნი­ე­რე­ბენ პარტნი­ორს.

www.ambebi.ge
ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.