ზოდიაქოს 3 ყველაზე მოუთვინიერებელი და ძნელად მოსახიბლი ქალიზო­დი­ა­ქოს 3 ყვე­ლა­ზე მო­უთ­ვი­ნი­ე­რე­ბე­ლი და ძნე­ლად მო­სა­ხიბ­ლი ქალი:


ვერ­ძი - მისი მო­ხიბ­ვლა არა­თუ ძნე­ლი, აბ­სო­ლუ­ტუ­რად შე­უძ­ლე­ბე­ლიც კია, თუ მას თა­ვი­დან­ვე არ მოს­წონ­ხართ. ქალი ვერ­ძი მა­მა­კა­ცუ­რი ენერ­გე­ტი­კის დიდი გავ­ლე­ნით იბა­დე­ბა, რის გა­მოც იგი თა­ვად ირ­ჩევს ყოვლთვის სა­სურ­ველ პარტნი­ორს და უფრო მე­ტიც, იქეთ ცდი­ლობს აქ­ტი­უ­რად მის მო­ხიბ­ვლას. ერ­თა­დერ­თი გზა ამ ქა­ლის ხელ­ში ჩა­საგ­დე­ბად არის აბ­სო­ლუ­ტუ­რი გულ­გრი­ლო­ბა თქვე­ნი მხრი­დან, ასე იგი თა­ვად და­გი­წყებთ უკან დევ­ნას.

კურო - კურო ქალი დინ­ჯი, სა­შინ­ლად ჯი­უ­ტი და უზო­მოდ პრაგ­მა­ტუ­ლი არ­სე­ბაა. იგი ძა­ლი­ან დიდი სიფრ­თხი­ლით ეკი­დე­ბა პარტნი­ო­რის არ­ჩე­ვის სა­კითხს, რის გა­მოც მისი გუ­ლის მო­სა­გე­ბად მა­მა­კაცს მარ­ტო­ო­დენ მოკ­ლე­ვა­დი­ა­ნი ფლირ­ტი და ბას­რი ენა ვე­რა­ფერს უშ­ვე­ლის. სა­ი­მი­სოდ, რომ ამ ქალს თავი მო­ა­წო­ნოთ ძალ­ზე სე­რი­ო­ზუ­ლი მიდ­გო­მა დაგ­ჭირ­დე­ბათ მის მი­მართ. თუმ­ცა აქაც ორი ვა­რი­ან­ტია, – მას თუ არ მოს­წონ­ხართ რო­გორც ადა­მი­ა­ნუ­რად, ისე ფი­ზი­კუ­რად შე­საძ­ლოა, ყვე­ლა თქვე­ნი მცდე­ლო­ბის მი­უ­ხე­და­ვად მა­ინც არ ისურ­ვოს ურ­თი­ერ­თო­ბა. ამას­თან ერ­თად, მის სი­ჯი­უ­ტეს ვე­რა­ნა­ი­რი მე­თო­დით ვერ გა­ტე­ხავთ. ნე­ბის­ყო­ფა ამ ქალს ბევრ მა­მა­კაც­ზე უფრო ძლი­ე­რი აქვს.

თხის რქა - ის თუ მოგ­წონთ ფაქ­ტობ­რი­ვად "თოვ­ლის დე­დო­ფა­ლის" ხელ­ში ჩაგ­დე­ბა გაქვთ გან­ზრა­ხუ­ლი. ქალი თხის რქა ერთი შე­ხედ­ვით ცივი, მო­ზო­მი­ლი და მუდ­მი­ვად საქ­მი­ა­ნი ჩანს. პრინ­ციპ­ში არ უმა­გი­სო­ბაა. მაგ­რამ სა­ი­მი­სოდ, რომ მა­მა­კა­ცი მო­ე­წო­ნოს ამ უკა­ნას­კნე­ლის ფი­ზი­კუ­რი მომ­ხიბ­ვლე­ლო­ბა სუ­ლაც არ გახ­ლავთ საკ­მა­რი­სი. გა­რეგ­ნო­ბა­ზე მე­ტად თხის რქა მა­მა­კაც­ში მენ­ტა­ლო­ბას, წარ­მო­მავ­ლო­ბას, სო­ცი­ა­ლურ სტა­ტუსს და პრო­ფე­სი­ულ მიღ­წე­ვებს აფა­სებს. მოკ­ლედ, სჭირ­დე­ბა კაცი, რომ­ლი­თაც ია­მა­ყებს ისე, რო­გორც ოქსფორ­დის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის დიპ­ლო­მით.

www.ambebi.ge
ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.