სიტყვებს ვერ ვპოულობ შენთვის შესაფერს

რა ვქნა სიტყვებს ვერ ვპოულობ შენთვის შესაფერს , დავდუმდები და დუმილი გეტყვის ყველაფერს

ათას თვალებში ჩუმად მინატრია

რამდენჯერ შენი ლამაზი თვალები, ათას თვალებში ჩუმად მინატრია, რამდენჯერ შენი ლამაზი კოცნა ჩუმად ბევრჯერაც მომნატრებია


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE