2011/12 წლის ქამრები პოდიუმიდან (ნაწილი მეოთხე)

შემოდგომა–ზამთრის კოლექცია
moduri qamrebis koleqcia shemodgoma-zamtris koleqciidan

2011/12 წლის ქამრები პოდიუმიდან (ნაწილი მესამე)

შემოდგომა–ზამთრის კოლექცია
moduri qamrebis koleqcia shemodgoma-zamtris koleqciidan

2011/12 წლის ქამრები პოდიუმიდან (ნაწილი მეორე)

შემოდგომა–ზამთრის კოლექცია
moduri qamrebis koleqcia shemodgoma-zamtris koleqciidan

2011/12 წლის ქამრები პოდიუმიდან (ნაწილი პირველი)

შემოდგომა–ზამთრის კოლექცია
moduri qamrebis koleqcia shemodgoma-zamtris koleqciidan