თუშური ცხენი - Tushetis cxeniთუშური ცხენი

თუშური ცხენი, საჯდომ-სასაპალნე ჯიშის ცხენი, გამოყვანილი აღმოსავლეთ საქართველოს მთაგორიანი ზონის ბუნებრივ-კლიმატურ პირობებში მასობრივი სელექციის გზით. ენდემური, ადგილობრივი ჯიშია. ტანად პატარა, მკვრივი აგებულებისაა, ფერად უმთავრესად ქურანაა. ფაშატის საშუალო განაზომია (სმ-ით); სიმაღლე მინდაოში134, ტანის ირიბი სიგრძე 137, გულმკერდის ირგვლივი 156, ნების ირგვლივი 16,9. თუშური ცხენს ისტორიულად იყენებდნენ სამხედრო დანიშნულებისათვის და მომთაბარე მეცხოველეობაში. მთაში საჯდომ-სასაპალნე მუშაობისათვის უბადლოა.
ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.