• ქართული ანდაზა

  qartuli andaza
  ავად ვიყავ - არა მნახე, მკვდარს რაღაზე ჩამომყვირი.

 • 
 • ილია II


  ადამიანები ეკლესიაში ხშირად მოდიან გასაჭირის გამო ან ავადმყოფობისგან
  განკურნების სურვილით, ან, თუნდაც, სხვათა მიბაძვით, მაგრამ მათში თუ
  ჭეშმარიტმა სინანულმა არ გაიღვიძა და ღვთისადმი ჩვენი დამოკიდებულება ამ
  გრძნობას არ დაეფუძნა, რწმენა მალე გაფერმკრთალდება და ასეთნი ეკლესიიდანაც
  თავიანთი ნებით განდგებიან

 • 
 • მაკიაველი

  ადამიანი უფრო ჩქარა აწყენინებს იმას, ვინც უყვარს, ვიდრე იმას, ვისი შიშიც აქვს.

 • 
 • კონსტანტინე პაუსტოვსკი

  ადამიანი უნდა იყოს ჭკვიანი, უბრალო, სამართლიანი, გაბედული და კეთილი. მხოლოდ ამის შემდეგ აქვს მას უფლება ატაროს მაღალი წოდება - ადამიანი.

 • 
 • არჩილ ჯორჯაძე

  ადამიანი ყოველთვის ეძებს ბედნიერებას და თუმცა წლის ბოლოში, როცა უკან მოიხედავს და გადაავლებს თვალს განვლილ წელიწადს, იგი იშვიათად თუ ხედავს ამ წარსულში ბედნიერ დღეს, მაგრამ ამითი გული არ უტყდება, მაინც წინ იყურება, მაინც კეთილს ეძებს, მაინც კმაყოფილებას ეძებს.