რამდენ ხანს შეუძლია მამაკაცს იცხოვროს სექსის გარეშე?ჩატარდა გამოკითხვა თემაზე, რამდენ ხანს შეუძლიათ გაძლონ მამაკაცებმა სექსის გარეშე. აღმოჩნდა, რომ საშუალოსტატისტიკურად ძლიერი სქესის წარმომადგენლებს სექსის გარეშე შეუძლიათ გაძლონ მხოლოდ რამდენიმე კვირა.

ანკეტირებამ აჩვენა, რომ მამაკაცებს სექსისგან მხოლოდ სამი კვირა შეუძლიათ თავშეკავება. ქალები ამ საკითხში მეტად გამძლეები გამოდგნენ – მათ 2 თვეც შეუძლიათ იცხოვრონ სექსის გარეშე. თუმცა, ქალებში სექსუალური შიმშილი და დაუკმაყოფილებლობა უფრო მძლავრად გამოხატულია, ვიდრე მამაკაცებში, - წერს Globalscience.

მამაკაცების შემთხვევაში, უნდა აღინიშნოს, რომ სექსისგან თავშეკავება დამოკიდებულია ასაკზე. ასე მაგალითად, 20 წლის ასაკში სექსზე უარის თქმა მამაკაცისთვის ბევრად რთულია, ვიდრე 30-40-ის ასაკში.

თუ ახალგაზრდა ასაკში მამაკაცისთვის მთავარი რაოდენობაა და არა ხარისხი, შედარებით ასაკოვნები ყურადღებას, პირველ რიგში, პროცესს უთმობენ.
ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.