ბავშვის სივრცეში ორიენტირებაბავშვის სივრცეში ორიენტირება

Bavshvis sivrceshi orientirebaსივრცეში ორიენტირება ნიშნავს საგნების ზომის, ფორმის, ერთმანეთთან დაშორების და ურთიერთმდებარეობის, ადამიანის სხეულის მიმართ მათი განლაგების შეფასებას. ბავშვს უნდა დავეხმაროთ სივრცული წარმოდგენების ათვისებაში, იმისთვის, რომ შემდეგ სკოლაში არ გაუჭირდეს იმ საგნების სწავლა, რომლებსაც სივრცული აზროვნება სჭირდება (გეომეტრია, ფიზიკა).

3-4 წლის პატარას უკვე შეუძლია ისწავლოს მარჯვენას და მარცხენას, წინ, უკან, ზევით, და ქვევით განსხვავება. ეს ყველაფერი კი შეგვიძლია მხიარული სავარჯიშოების დახმარებით ვასწავლოთ. მაგალითად, ვთხოვოთ ბავშვს ზევით ასწიოს მარჯვენა ხელი, მერე მარცხენა ფეხი; დახუჭოს მარჯვენა თვალი, მარჯვენა ხელით კი შეეხოს მარცხენა ყურს; შემობრუნდეს მარჯვნივ, მერე კი მარცხნივ.

4-5 წლის ბავშვებისთვის სასარგებლოა ასეთი თამაში: ბავშვი ზის ცენტრში, ოთხი მხრიდან დგას სკამები, რომელზეც სათამაშოებია დალაგებული. ჩვენ ვასახელებთ საგანს, ბავშვი კი ამბობს სად მდებარეობს ის. მერე სათამაშოებს ადგილს ვუცვლით და განვაგრძობთ თამაშს.

5-6 წლის ბავშვს უნდა შეეძლოს საგნების ადგილმდებარეობის განსაზღვრა სხვა საგანთან მიმართებაში. მაგალითად დათუნია ჩვენგან მარჯვნივ, ბავშვისგან კი მარცხნივაა. ვკითხოთ პატარას: „სად არის დათუნია?“ - მისგან მარცხნივ, დედიკოსგან მარჯვნივ. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ სხვადასხვა ადგილას ვართ. თუ ადგილს შევიცვლით, პირიქით იქნება. ჩვევების გამომუშავებაში აქაც თამაშები დაგვეხმარება.

ქუჩაში სეირნობის დროსაც შეგვიძლია ვავარჯიშოთ გონება. ვთხოვოთ ბავშვს დაფიქრდეს და გვითხრას რას ხედავს ირგვლივ. დავეხმაროთ მინიშნებებით - რას ხედავს წინ, რა არის მარჯვნივ, მარცხნივ და ა.შ.

ოთახში დავმალოთ სათამაშო და ვთხოვოთ ბავშვს მოძებნოს ისე, რომ ყურადღებით მიყვეს ჩვენს მინიშნებებს (ძებნის მარშრუტი კი წინასწარ მოვიფიქროთ): წინ იარე, მოუხვიე მარჯვნივ, ნაბიჯი წინ, ქვევით დაიხედე, მაგიდის ქვეშ, თაროზე...

6 წლის ბავშვს ვასწავლოთ ქაღალდის ფურცელზე ორიენტირება. მაგიდაზე დავდოთ სუფთა ფურცელი. პატარას ავუხსნათ, რომ ფურცელს აქვს მარჯვენა, მარცხენა, ზედა და ქვედა მხარე. აქვს შუაგული და კუთხები: ზედა მარჯვენა და მარცხენა, ქვედა - მარჯვენა და მარცხენა. მერე ფანქარი მივცეთ და ვთხოვოთ, სხვადასხვა ფერით აღნიშნოს ფურცლის გვერდები და კუთხეები.
შემდეგ ვასწავლოთ ქაღალდზე საგნის ადგილმდებარეობის დაფიქსირება. მაგალითად, წითელი წრე დახატოს ცენტრში, მწვანე სამკუთხედი ზედა მარჯვენა კუთხეში და ა.შ. ვავარჯიშოთ განსაზღვრულ სიბრტყეზე საგნის სივრცული მდებარეობის განსაზღვრაში. ვთხოვოთ დახატოს სურათი, სადაც მართკუთხედი მდებარეობს წრის ზევით, კვადრატი წრის ქვევით, სამკუთხედი წრისგან მარჯვნივ . ბავშვმა უნდა დაიმახსოვროს ფიგურების განლაგება ნიმუშზე და დამოუკიდებლად გაიმეოროს იგივე თანმიმდევრობით.

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.