სამკურნალო რეცეპტები - თმის პრობლემებიTmis Problemebi

(samkurnalo receptebi)
თმე­ბი
ძლი­ე­რი თმის­ცვე­ნა 100 გრ. ჭინ­ჭა­რი ადუ­ღეთ 20 წთ. 500 მლ. გა­მოხ­დილ წყალ­ში. მი­ღე­ბულ ნა­ხარშს და­უ­მა­ტეთ 25 გრ. გვი­რი­ლას ყვა­ვი­ლი, და­ა­ყე­ნეთ 8 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში, გა­წუ­რეთ. და­ა­მა­ტეთ 200 მლ. ღვი­ნის ძმა­რი, შე­ი­ზი­ლეთ თა­ვის თმი­ან ნა­წილ­ში.
_ სვი­ის გირ­ჩის ნა­ყე­ნი (3 ჩ.კ. და­ქუც­მა­ცე­ბუ­ლი ნედ­ლე­უ­ლი, 200 მლ. მდუ­ღა­რე, და­ა­ყე­ნეთ გა­ცი­ვე­ბამ­დე და გა­წუ­რეთ). ნა­ყე­ნით და­ი­ბა­ნეთ თა­ვი.
_ აი­ღეთ ბეგ­ქონ­და­რას ბა­ლა­ხი (30 გრ.), წნო­რის ქერ­ქი (30 გრ.) და მუ­ხის ქერ­ქი (30 გრ.). 4 ს.კ. ნა­რევს და­ას­ხით 1 ლ. მდუ­ღა­რე, და­ა­ყე­ნეთ გა­ცი­ვე­ბამ­დე და გა­წუ­რეთ. გა­მო­ი­ყე­ნეთ შე­სა­ზე­ლად.

თმის­ცვე­ნა - აი­ღეთ ღა­ნა­ბა­რი რა­ო­დე­ნო­ბით ვი­რის­ტერ­ფას და ჭინ­ჭრის ფოთ­ლე­ბი. 8 ს.კ. ნა­რე­ვი და­ა­ყე­ნეთ 1 ლ. ადუ­ღე­ბუ­ლი წყლით. და­ი­ბა­ნეთ თა­ვი 3-ჯერ კვი­რა­ში.
_ წნო­რის ქერ­ქის ნა­ხარ­ში (40 გრ. ნედ­ლე­უ­ლი, 200 მლ. მდუ­ღა­რე). გა­მო­ი­ყე­ნეთ თა­ვის და­სა­ბა­ნად.
_ აი­ღეთ 200 გრ. ია­პო­ნუ­რი სო­ფო­რას ნა­ყო­ფი და და­ა­ქუც­მა­ცეთ, და­ას­ხით 3 ლ. წყა­ლი. მი­იყ­ვა­ნეთ ადუ­ღე­ბამ­დე, ხარ­შეთ 3-5 წთ., და­ა­ყე­ნეთ გა­ცი­ვე­ბამ­დე, გა­წუ­რეთ. და­ი­ბა­ნეთ ნა­ხარ­შით თმე­ბი.
ეს სა­შუ­ა­ლე­ბა კარ­გად ამაგ­რებს თმებს და წაბ­ლის­ფრად ღე­ბავს.
_ 100 გრ. ალო­ეს წვე­ნი აუ­რი­ეთ 1/2 ლ. ყურ­ძნის მშრალ ღვი­ნოს, და­ა­ყე­ნეთ 2-3 დღე, პე­რი­ო­დუ­ლად შე­ან­ჯღრი­ეთ. შე­ი­ზი­ლეთ თა­ვის კან­ში.
_ 100 გრ. ხახ­ვი და­ა­ქუც­მა­ცეთ ფა­ფი­სე­ბურ მა­სამ­დე და და­უ­მა­ტეთ 1 ს.კ. მა­რი­ლი, ძმა­რი, თაფ­ლი. ყვე­ლა­ფე­რი კარ­გად აუ­რი­ეთ მა­ლა­მოს კონ­სის­ტენ­ცი­ამ­დე და გა­ა­ჩე­რეთ 2-3 სა­ა­თი. შე­ი­ზი­ლეთ თა­ვის კან­ში.
_ თავ­შა­ვას ბა­ლა­ხის ნა­ყე­ნი (10 გრ. ან 2 ს.კ. ნედ­ლე­უ­ლი, 200 მლ. მდუ­ღა­რე). და­ი­ბა­ნეთ თა­ვი.

ქერ­ტლი და თმის­ცვე­ნა - შე­ი­ზი­ლეთ თა­ვის კან­ში ნივ­რის წვე­ნი და­ბა­ნამ­დე 1-2 სა­ა­თით ად­რე.
_ აუ­რი­ეთ თა­ნა­ბა­რი რა­ო­დე­ნო­ბით და­ქუც­მა­ცე­ბუ­ლი ნი­ო­რი, ჭინ­ჭრის ფეს­ვი და გვი­რი­ლას ყვა­ვი­ლი (2 ს.კ. ნა­რე­ვი ადუ­ღეთ 400 გრ. წყალ­ში 10 წთ-ის გან­მავ­ლო­ბა­ში, გა­და­წუ­რეთ, გა­ა­ცი­ვეთ). შე­ი­ზი­ლეთ თა­ვის კან­ში.
_ 25 გრ. ხმე­ლი და­ქუც­მა­ცე­ბუ­ლი წიწ­მა­ტუ­რას ბა­ლა­ხი მო­ა­თავ­სეთ მო­მი­ნან­ქრე­ბულ ჭურ­ჭელ­ში, და­ას­ხით 0,5 ლ. მდუ­ღა­რე, გა­აც­ხე­ლეთ წყლის აბა­ზა­ნა­ზე 20 წთ-ის გან­მავ­ლო­ბა­ში, გა­ა­ცი­ვეთ ოთა­ხის ტემ­პე­რა­ტუ­რა­ზე 45 წთ-ის გან­მავ­ლო­ბა­ში, გა­წუ­რეთ სა­ცო­ბი­ან მი­ნის ჭურ­ჭელ­ში. შე­ი­ნა­ხეთ არა­უ­მე­ტეს ორი დღი­სა. შე­ი­ზი­ლეთ თმის ფეს­ვებ­ში არა­ნაკ­ლებ ორ­ჯერ კვი­რა­ში.
_ 1 ს.კ. ას­ფურ­ცე­ლას და­ქუც­მა­ცე­ბულ ღე­როს და ყვა­ვილს და­ას­ხით 400 მლ. მდუ­ღა­რე წყა­ლი და და­ა­ყე­ნეთ 2 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში. და­ი­ბა­ნეთ თა­ვი საპ­ნის გა­რე­შე.
_ ღი­ღი­ლოს და­ქუც­მა­ცე­ბუ­ლი ყვა­ვი­ლის ნა­ყე­ნი (1 ს.კ. ნედ­ლე­უ­ლი, 400 მლ. თა­ნა­ბა­რი რა­ო­დე­ნო­ბით აღე­ბუ­ლი მდუ­ღა­რე წყლი­სა და ძმრის ნა­რე­ვი, და­ა­ყე­ნეთ 30 წთ., გა­ა­ცი­ვეთ). და­ი­ბა­ნეთ თა­ვი ყო­ველ სა­ღა­მოს 15-20 წთ-ის გან­მავ­ლო­ბა­ში.
_ ია­ღეთ თა­ნა­ბა­რი რა­ო­დე­ნო­ბით ვი­რის­ტერ­ფას ფოთ­ლე­ბი და ჭინ­ჭა­რი. 8 ს.კ. ნა­რევს და­ას­ხით 1 ლ. ადუ­ღე­ბუ­ლი წყა­ლი. და­ი­ბა­ნეთ თა­ვი 3-ჯერ კვი­რა­ში.

სირ­სვე­ლის მოს­პო­ბა - ია­პო­ნუ­რი სო­ფო­რას 2 ს.კ. და­ქუც­მა­ცე­ბუ­ლი ნა­ყო­ფი და­ა­ყე­ნეთ 2 ჩ.ჭ. ადუ­ღე­ბუ­ლი წყლით და ხარ­შეთ მდუ­ღა­რე წყლის აბა­ზა­ნა­ზე 10 წთ-ის გან­მავ­ლო­ბა­ში. გა­ა­ცი­ვეთ და გა­და­წუ­რეთ.
ამ ნა­ხარ­შით და­ი­ზი­ლეთ მთე­ლი თა­ვი და გან­სა­კუთ­რე­ბით გა­მე­ლო­ტე­ბუ­ლი ად­გი­ლე­ბი დი­ლით და ძი­ლის წინ. თმის­ცვე­ნა მა­ლე შეწ­ყდე­ბა, ხო­ლო მე­ლოტ ად­გი­ლას თმა ამო­ვა.
ნა­ხარ­ში თა­ვის კან­ში 1-1,5 თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში შე­ი­ზი­ლეთ.

თმის ნა­ად­რე­ვი გა­ჭა­ღა­რა­ვე­ბა
- ჭინ­ჭრის ფოთ­ლე­ბის ნა­ყე­ნი (10 გრ. ან 2 ს.კ. ნედ­ლე­უ­ლი 200 მლ. ადუ­ღე­ბულ წყალ­ზე). მი­ი­ღეთ 1/4 - 1/2 ჩ.ჭ. 3-5-ჯერ დღე­ში.

თმის გა­მაგ­რე­ბა და ზრდის სტი­მუ­ლი­რე­ბა - ფარ­სმან­დუ­კის ნა­ყე­ნი (40 გრ. ნედ­ლე­უ­ლი, 500 მლ. მდუ­ღა­რე, და­ა­ყე­ნეთ 1 სა­ა­თი). შე­ი­ზი­ლეთ თა­ვის კან­ში ერ­თხელ დღე­ში.
_ 25 გრ. ხმე­ლი და­ქუც­მა­ცე­ბუ­ლი წიწ­მა­ტუ­რას ბა­ლა­ხი მო­ა­თავ­სეთ მო­მი­ნან­ქრე­ბულ ჭურ­ჭელ­ში. და­ას­ხით 0,5 ლ. მდუ­ღა­რე, გა­აც­ხე­ლეთ წყლის აბა­ზა­ნა­ზე 20 წთ-ის გან­მავ­ლო­ბა­ში, გა­ა­ცი­ვეთ ოთა­ხის ტემ­პე­რა­ტუ­რა­ზე 45 წთ-ის გან­მავ­ლო­ბა­ში, გა­წუ­რეთ, ჩა­ას­ხით სა­ცო­ბი­ან შუ­შის ჭურ­ჭელ­ში. შე­ი­ნა­ხეთ არა­უ­მე­ტეს ორი დღი­სა.
შე­ი­ზი­ლეთ თმის ფეს­ვებ­ში არა­ნაკ­ლებ ორ­ჯერ კვი­რა­ში.
_ 4 გრ. მი­ნა­რე­ვე­ბი­სა­გან გა­სუფ­თა­ვე­ბუ­ლი პრო­პო­ლი­სი მო­ა­თავ­სეთ შუ­შის ბოთ­ლში, და­ას­ხით 100 მლ. 40%-ია­ნი სპირ­ტი, შე­ი­ზი­ლეთ თმის ფეს­ვებ­ში.
_ ღი­ღი­ლოს და­ქუც­მა­ცე­ბუ­ლი ყვა­ვი­ლის ნა­ყე­ნი (1 ს.კ. ნედ­ლე­უ­ლი, 400 მლ. თა­ნა­ბა­რი რა­ო­დე­ნო­ბით აღე­ბუ­ლი ადუ­ღე­ბუ­ლი წყლის და ძმრის ნა­რე­ვი. და­ა­ყე­ნეთ 30 წთ, გა­ა­ცი­ვეთ). შე­ი­ზი­ლეთ თა­ვის კან­ში 1-2-ჯერ დღე­ში.

თმის მო­შო­რე­ბა - დაწ­ვით კაკ­ლის ნა­ჭუ­ჭი, და­ას­ვე­ლეთ ნა­ცა­რი წყლით და მი­ღე­ბუ­ლი მა­სა წა­ის­ვით სა­ჭი­რო ად­გი­ლებ­ზე.
_ 40 გრ. ჭინ­ჭრის და­ნა­ყილ თესლს და­ას­ხით 100 გრ. მცე­ნა­რე­უ­ლი ზე­თი. და­ა­ყე­ნეთ მი­ნის ჭურ­ჭელ­ში 2 კვი­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში, გა­წუ­რეთ, გა­და­ას­ხით სა­ცო­ბი­ან ჭურ­ჭელ­ში. წა­ის­ვით სა­ხის თმი­ან უბ­ნებ­ზე და სხე­უ­ლის სხვა ნა­წი­ლებ­ზე.
ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.