საბავშვო კოლექცია –JOTTUM (ნაწილი–1)

JOTTUM

2011-2012 წლის გაზაფხული–ზაფხულის საბავშვო კოლექცია
gazafxuli-zafxulis koleqcia sazgvao agarakistvis sabanketo kostiumebi

საბავშვო კოლექცია – Benetton (ნაწილი–2)

Benetton

2011-2012 წლის შემოდგომა–ზამთრის საბავშვო კოლექცია
sabavshvo koleqcia shemodgoma-zamtris sezoni

საბავშვო კოლექცია – Benetton (ნაწილი–1)

Benetton

2011-2012 წლის შემოდგომა–ზამთრის საბავშვო კოლექცია
sabavshvo koleqcia shemodgoma-zamtris sezoni

საბავშვო კოლექცია – Giorgio Armani (ნაწილი–1)

Giorgio Armani

2011-2012 წლის შემოდგომა–ზამთრის საბავშვო კოლექცია
ჯორჯო არმანი sabavshvo koleqcia shemodgoma-zamtris sezoni

საბავშვო კოლექცია – Carolina Herrera (ნაწილი–2)

Carolina Herrera

გაზაფხული–ზაფხულის საბავშვო კოლექცია
gazafxuli-zafxulis sabavshvo koleqcia axali modelebi

საბავშვო კოლექცია – Carolina Herrera (ნაწილი–1)

Carolina Herrera

გაზაფხული–ზაფხულის საბავშვო კოლექცია
gazafxuli-zafxulis sabavshvo koleqcia axali modelebi


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE