მოდა საქმიანი ქალებისთვის

moda saqmiani qalebistvis iyavit lamazebi da saqmianebi silamaze
მამაკაცების უმრავლესობას მიაჩნია, რომ საქმიანი ქალის სამოსი სექსუალური და გამომწვევი არ უნდა იყოს, მაგრამ არის კი ეს ასე?!

* უმრავლეს შემთხვევაში, საქმიანი ქალის წარმატების საწინდარი ხომ სწორედ მისი მიმზიდველი ჩაცმულობაა.

* საქმიან სფეროში, უპირატესობას მაღალი ინტელექტისა და მყარი პოზიციის მქონე ქალბატონებს ანიჭებენ.

2011/12 წლის აქტუალური ბლუზები

შემოდგომა–ზამთრის სეზონი
aqtualuri da moduri bluzebi shemodgoma-zamtris koleqcia


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE