გავამრავლოთ ვარდი დაკალმებით - მებაღეობაყვავილთა დედოფლად წოდებული ვარდის გამრავლების მრავალი ხერხი არსებობს. ყველაზე ადვილია გვიან შემოდგომით და ადრე გაზაფხულზე, უფრო თებერვლის შუა რიცხვებიდან გასხვლა და კალმების გაკეთება. ტოტზე უნდა დავტოვოთ 4-5 კვირტი და წვეროს მიმართულების დაცვით ჩავარჭოთ კარგად განოყიერებულ ნიადაგში. კალამი აუცილებლად გაიხარებს, ოღონდ თუ გვინდა გარანტირებული იყოს საბოლოო შედეგი, მეორე ან მესამე წელს გადავრგოთ უკვე კარგად დაფესვიანებული ნერგი.

გავამრავლოთ ვარდი დაკალმებით - მებაღეობა


გაზაფხულზე ვარდის ნორჩი ამონაყარი განსაკუთრებულ ყურადღებას და მოვლას საჭიროებს ნიადაგის მორწყვისა და განოყიერების მხრივ. გაზაფხულზე (ან შემოდგომაზე) დაკალმებული ვარდის გადარგვა კი შეიძლება მომდევნო სეზონზე, თუმცა, გამართლებულია ერთი წლის გასვლის შემდეგ, ადგილის შეცვლა, როცა ფესვთა სისტემა უკვე გაძლიერებული იქნება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაძლოა, გახმეს; მეორე წელს კი ასეთი საფრთხე აღარ არსებობს. ამიტომ, ვარდის გამრავლების და მოშენების მსურველებმა საგანგებოდ უნდა დავიმახსოვროთ, რომ დაკალმებული ვარდის გადარგვა ყველაზე უკეთესია ერთი ან ორი წლის შემდეგ.

გავამრავლოთ ვარდი დაკალმებით - მებაღეობა


დაკალმებული ვარდისთვის კარგია, თუ გამოვიყენებთ ბიოენერგოაქტივატორს _ ბიორაგს, რომელიც მაქსიმალურად უწყობს ხელს მცენარის ფესვებიდან საკვები ნივთიერებების შეთვისებას და მის სწორ გადაადგილებას მცენარეში. აგრეთვე, დაფესვიანების და ზრდის დაჩქარებაშიც მონაწილეობს. ასევე, გვახსოვდეს, რომ ვარდის კალმების ადვილად დასაფესვიანებლად აუცილებელია მისი სწორად და დროულად აჭრაც გვიან შემოდგომაზე და ადრე გაზაფხულზე. უნდა შევარჩიოთ უქარო, მშრალი ამინდი, როცა ყინვა არაა.

გავამრავლოთ ვარდი დაკალმებით - მებაღეობა


ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.