საკეისრო ტყუპის დროს?

საკეისრო ტყუპის დროს? - sakeisro tyupis dros?


საკეისრო კვეთა ყველა შემთხვევაში აუცილებელი არ არის. ეს დამოკიდებულია ძირითადად, თუ როგორ არიან განლაგებული ბავშვები მშობიარობის დაწყების პროცესში.
ექიმთა ნაწილი ფიქრობს რომ ბუნებრივი ფისიოლოგიური მშობიარობა უმჯობესია, თუ :
ბავშვები თავით ქვევით ტრიალდებიან ბოლო კვირებში....[...]

ვარჯიში ორსულობისას

ვარჯიში ორსულობისას - varjishi orsulobisas


არიან ქალები - რომელთაც უყვართ სპორტი და ამ გატაცებას ორსულობის დროსაც არ ღალატობენ.
სხარტ და ფიზიკურად ძლიერ ქალებს ჩვევად აქვთ გადაქცეული მარტივი ტიპის ფიზკულტურული ვარჯიშების შესრულება. მაგრამ არიან ისეთებიც, რომელთაც ამის გაგონებაც არ სურთ. უნდა ივარჯიშოს თუ არა ორსულმა ქალმა?...[...]


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE