სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


მან შეძლო გაიღვიძებინა ჩემ გულში გრძნობა!.. რომესსაც სიყვარული ჰქვია!

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


სიყვარული როგორც ომია... ადვილად იცყებ... ძნელია დამთავრებაა... შეუძლებელია დავიცყება...

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


არ ელოდო მას, ვისთანაც გინდა ცხოვრება... ელოდე მას ვის გარეშე არ შეგიძლია ცხოვრება!..

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebiის ვინც შენგან შორსაა, შენ გვერდით დგას თუ ის შენ გულშია... ის ვინც შენ გვერდით დგას შორსაა თუ შენი ფიქრებიმისგან შორსაა


სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


დაიყვირე და ყველა გაიგებს, ჩუმად წარმოთქვი და გაიგებს ის ვინც შენთან ახლოს დგას... და მხოლოდ მე გავიგებ დუმილით!

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


სიგარეტზე დავწერე შენი სახელი, ავანთე რო მომეწია და დამევიწყებინე, მაგრამ მივხდი რო შენით ვსუნთქვდი!

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


წვიმა... მხოლოდ ის მანიჩებს სიმშვიდეს... მეფერება თმაზე, სახეზე , წვიმის წვეტებში მალავს ჩემ ცრემლს...მალავს ჩემ ტკივილს!.

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


მას უყურებს 10 ბიჩი ის კი უყურებს 11-ეს იმას ვინც მას არ უყურებს!.

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


სიყვარული როგორც ომია... ადვილად იცყებ... ძნელია დამთავრებაა... შეუძლებელია დავიცყება


სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


მზეს სულ სხივებზე ვკიდივართ


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE