სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


ფეხზე მკიდიხარ უბედურებავ, არ დაგნებდები და არ ვიტირებ, ღვინოს დავლევ და

ავხარხარდები და რომ დავთვრები, დედას გიტირებ

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


თუ ადამიანი სვამს იმის გამო, რომ დარდი დაახრჩოს, უთხარით მას რომ, დარდმა ცურვა იცის.

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


მართლაც წამია ჩვენი ამ ქვეყანდ მოსვლა...ერთ გაღიმებას მოასწრებ... ერთ სიმღერას და მორჩა..

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi

სხვებმა გამართონ, დაე, სიტყვით ვაჭრობა დიდი,

მე ჩემს სიყვარულს არც ვასხვისებ და არცა ვყიდი!

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


სიყვარული მართალი წამებაა უსიყვარლობა მართალი სიკვდილი

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi

გიყვარდეს ყველა, გძულდეს არავინ, იცოცხლე ყველასათვის, მოკვდი ერთისთვის.

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


გულის სიღრმეში მონატრების ისმოდა გლოვა, მოგონებები ჩურჩულებენ ელოდე... მოვა...

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi

"ბოლოს, ჩვენ მტრების სიტყვები კი არ დაგვამახსოვრდება, არამედ ჩვენი მეგობრების სიჩუმე”

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi

ქალი უნდა ჰგავდეს იმ საინტერესო წიგნს, რომელსაც ბოლო ფურცელი აკლია,ეძებ და ვერ გიპოვია...

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi

სიყვარულის გრძნობას ორი დაუძინებელი მტერი ყავს: ეჭვი და სიამაყე.


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE