სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi

მე პოეზიას მივეძალები, რასაც ვერ ვამბობ - ლექსში ჩავახშობ,

რადგან არ მგვანან მე ის ქალები, შენ რომ ერთობი, შენ რომ თამაშობ

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi

თუ სიყვარული მე სხვამ წამართვა, უბედურება მარიდე ღმერთო!

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi

ცაზე ვარსკვლავნი შემოსხდებიან და გაზაფხული მოხატავს ფერდობს
თავისუფლება თუ სხვას რგებია, მე მონობაში არ მომკლა ღმერთო!

სტატუსები – statusebi

სტატუსი - statusi

რა ვქნა, უფალო?! დრო დადგა რთული

- იმედი ვთესე, ამოდის ღვია ...

და ვისაც ჩემი ვუძღვენი გული,

მადლობის ნაცვლად მესროლა ტყვია.


სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


ზოგჯერ ღიმილი, ქვაზე დადებულ ყვავილზე უფრო სევდიანია

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


სიყვარული ქალის მთელი სიცოცხლეა და მხოლოდ ერთი ეპიზოდია მამაკაცის ცხოვრებაში

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


ხელზე დამეცა ფიფქი პაწია

და სიყვარულმა ცრემლად აქცია...

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


გამოწვდილ ხელებს შეიძლება ეამბორო და

გამოწვდილ ხელებს შეიძლება ენდო ბოლომდის.

სტატუსები – statusebi


სტატუსები – statusebi


ქარმა გამომწვევად ცაცხვებს ჩაუქროლა

და ერთ ლამაზ ფოთოლს გული აუთრთოლა...

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


ძალიან ადრე დავიბადე, ან უსაშველოდ დავაგვიანე..


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE