სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi

ცხოვრება არის რთული გამოცდა! მხოლოდ სიცრუე ტანჯვა, წამება.

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi

რომ არსებობდეს პრემია, უთუოდ მომცემდნენ დარგში, მონატრების...

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi

იმ დღიდან, ამ დღემდე ... დიდი დრო გასულა ... ვხვდები, რომ მომპარეს ფიქრი და იმედი ... ვინატრე აწმყო, რომ მექცია წარსულად ... და ბოლო წერტილი, შევცვალე მძიმეთი...

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi

დრო მიდის ... დროს ეჩქარება ... დროს არავინ არ ებრალება!

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi

იმედგაცრუების გარეშე არც ცხოვრება არსებობს და არც სიყვარული.

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi

ეცადე მზის ამოსვლას დაესწრო, იმიტომ რომ არ იცი დაესწრები თუ არა მის ჩასვლას

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi

ვცდილობ, როგორმე მივაკვლიო სხვა გულის სითბოს, მაგრამ ყინულით დაფარულა ქვეყანა თითქოს.

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi

ამ საღამომაც დაიჩოქა ჩემს წინ ატირდა .. .

ფუჭი იმედით შეუმოსავს რაც კი დამპირდა...

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi

რამდენი ადამიანური ბედნიერება დაიმსხვრა მხოლოდ იმის გამო, რომ ერთ-ერთმა დროზე არ თქვა - მაპატიე!

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi

ქვეყნად უცვლელი მაინც ის არის, რომ ყველაფერი ცვალებადია!.....


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE