სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


მორჩა! დღეიდან ლოთობას ვიწყებ, დარდებს გავანდობ ყანწებს ღვინიანს, სიკვდილ-სიცოცხლის დუელში გიწვევ და ქალი რომ ვარ არ მეშინია

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


მე არასოდეს ყურს არ ვუგდებ უაზრო სიტყვებს... ადამიანში ყველაზე მეტად თვალების მჯერა

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


პატიობს ღმერთი...მე ღმერთი არ ვარ..

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


მე არვის ვგევარ... მე მხოლოდ მე ვარ... ლამაზი თვალების ამაყი გამოხედვა,გული კი საშინლად ცივი...

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


რაც უფრო დიდი ვიზრდები, მით უფრო ნაკლებ ყურადღებას ვაქცევ , იმას თუ რას ამბობს ხალხი, მე, უბრალოდ, მათ მოქმედებას ვუყურებ

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


ცხოვრებაში რაც არ უნდა დიდი გახდე, გახსოვდეს რომ სულ პატარა დაიბადე.

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


გახსოვდეს ღმერთმა სიყვარულით დაგბადა და ამ სიყვარულით იარე ქვეყნად

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


დამიჯერე უშენოდ, ეს ცხოვრება ძნელია... სიყვარულის გარეშე... კოცნა არაფერია...

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


ამ პატარა გულში ხარ...გულის შუა გულში ხარ...შუა გულის გული ხარ...ჩემი სიხარული ხარ

სტატუსები – statusebi

სტატუსები – statusebi


შემოდგომაზე ფოთლები ჭკნება ერთად ქუჩდება, თურმე ტკივილი კი არ ქრება მხოლოდ ყუჩდება


Âñ¸ íåîáõîäìîå äëÿ äâèæêà DLE